Süsteemidele kinnitamiseks vajatakse „DAT“-tüüpi süsteemiava