Karbikpaigaldussüsteemid

VK traadistuskarbiku paigaldusjuhend

Kasutusala: lülituskapp

VK traadistuskarbikuga on nüüd tagatud kaablite puhtalt vedamine lülituskapis.

Traadistuskarbiku paigaldus

VK traadistuskarbik kinnitatakse ankurneetide abil lülituskapi montaažiplaadile. Ankurneedid monteeritakse plastneedipaigaldajaga.

Nagade väljamurdmine

Nagad painutatakse väljapoole. Kui paindenurk ületab umbes 70° - 80°, siis nagad murduvad.

väljavajutustangid

Väljavajutustangide abil saate murda külgmised nagad välja kuni karbiku põrandani. Pärast küljeseinte väljamurdist ei teki üleminekualades ühendatava karbikuga mahukadusid.

Traadihoidikud

Juhtmehoidikuid saab kohandada vastavalt karbiku laiusele. Selleks lahutatakse juhtmehoidik ettenähtud murdekohtadest. Seega on kõigi karbikulaiuste jaoks vajalik ainult üks juhtmehoidik.

Traadihoidiku montaaž

Juhtmehoidik viiakse VK traadistuskarbiku külgmisse lõhesse. See lihtsustab kaablite paigaldamist ja hoiab need VK traadistuskarbikus paigal. Nii tagatakse kaane lihtne pealepanek. Võimaliku järelpaigalduse korral hoitakse kaableid karbiku kaane eemaldamisel karbikus ning need ei kuku välja.

Traadikinnitusnagad

N-versioonidel on küljesilluses kinnituseend, mis võimaldab kaabli VK traadistuskarbikusse kinnitada.

Kaane kontuur LK4

Väga täpne töötlus võimaldab vaatamata kaane kindlale paigaldusele kaane hõlpsamat pealepanemist ja äravõtmist.

Kaane kontuur LKV

Tänu kaane spetsiaalsele kontuurile on ka LKV traadistuskarbiku korral tagatud ideaalne istuvus.

Distantsihoidja paigaldus

Distantsihoidjate paigaldamise teel on võimalik VK traadistuskarbikut montaažiplaadi suhtes vahekaugusega monteerida.

Distantsihoidja paigaldus

Distantsihoidjad on võimalik üksteise peale pista, et vahekaugust montaažiplaadini suurendada. Nii saavutatakse teatav paindlikkus VK traadistuskarbiku taha paigaldatavate kaablite kõrguse osas.

Põhjaperforeering

Ühe- ja kahesoonelised põrandaavad vastavalt standardile DIN 43659 võimaldavad täpset töötamist.