Transientliigpinge- ja piksekaitsesüsteemid

Päikeseenergiasüsteemid on kogu elutsükli vältel tohututele koormustele allutatud. Tuul ja ilm kurnavad kõiki seadme koostisosi, pikne ning ülepinged kujutavad endast inverterile ulatuslikku ohtu. ProtectPlus tähistab kogu süsteemi ulatuslikku kaitset kahjulike ilmastikumõjude eest.

Kaitse vahetute piksesisselöökide eest
Välgus sisalduv tohutu energia võib FV-süsteemid silmapilkselt hävitada ja kogu süsteemi majandusliku otstarbekuse ohtu seada. Pikaajalised vaatlused – näiteks BLiDS-is (Siemensi pikse- ja informatsiooniteenistus, http://blids.de) – dokumenteerivad äikese ja välgulöökide püsivat juurdekasvu.

Kaitse liigpinge eest
Tundlikku inverterit ähvardavad vahelduvpinge poolelt lülitustoimingutest ja võrgusidestustest tingitud hävitava iseloomuga liigpinged. Välgulöögid genereerivad kahe kilomeetri raadiuses ohtlikke liigpingeid. Nendest pingetippudest piisab tõsisel juhul süsteemi südamiku kahjustamiseks.

Kaitse keskkonnamõjude eest
Päikeseenergiasüsteemide koormamine suureneb pidevalt - meteoroloogilised vaatlused näitavad ekstreemsete ilmastikutingimuste kasvu. Ainult soliidselt teostatud paigaldus peab kogu süsteemi eluea vältel vihmale, lumele, kuumusele ja külmale vastu.

Kaitse mehaanilise koormuse eest
Päikeseenergiasüsteem on allutatud erinevatele mehaanilistele koormustele. Tuul raputab püsivalt kõiki välitingimustes asuvaid seadmeosi, lumi koormab kogu seadet. Vertikaalse kaabipaigalduse korral tekivad suured koormused, mis tuleb vastava tõmbekompensatsiooniga kinni püüda.

Kaitse tulekahju levimise eest
Päikeseenergiasüsteemide tuleohutusele esitatakse erinevaid nõudmisi: Tulekahju edasilevimist tuletõkkeseinte piirkonnas tuleb takistada nii väljaspool kui ka seespool hoonet. Avarii- ja evakuatsiooniteedele ei tohi kaabli- ning juhtmepaigaldiste kaudu tulekahjukoormusi sisse viia.