close

Võimalik, et olete valel OBO-Bettermanni veebilehel. Te võite valida järgmiste riikide vahel:

BET-katsekeskus

Elektrikatsed

Isolatsioonikatse:

Liigpingekaitseseadmeid katsetatakse standardi DIN EN 61643-11 järgi, elektriliselt isoleerivaid elektripaigalduskarbikusüsteeme standardi DIN EN 50085-1 järgi ning kaabliharukarpe standardi DIN EN 60670-1 järgi. Seejuures kontrollitakse isolatsiooni pingetugevust vastavalt kõige suuremale liigpingekaitseseadmete püsivale talitluspingele, elektripaigalduskarbikusüsteemide ja kaabliharukarpide lubatavale talitluspingele. Isolatsioonikatse ajal katsetamispingega vastavalt joonisele 5 liigpingekaitseseadmetel, katsetamispingega, milleks on kahekordne mõõtmispinge + 1000 V elektripaigaldussüsteemide puhul või katsetamispingega vastavalt joonisele 5 kaabliharukarpide puhul, ei tohi esineda ülelööki.

Juhtivuse katsetamine:

Elektriliselt juhtimisvõimelisi kaablikandesüsteeme kontrollitakse DIN EN 61537 alusel ja elektriliselt juhtimisvõimelisi elektripaigalduskarbikusüsteeme DIN EN 50085 alusel. Seejuures toimub ühenduskohtade juhtimisvõime kontroll 25 A vahelduvvooluga. Kaablikanduri pikkuse ulatuses ei tohi takistus (mõõdetud pinge/vahelduvvool) ületada 5 mΩ/m. Ühenduse kohal ei tohi takistus ületada 50 mΩ.

//TXT2 Elektrische Prüfungen

Elektromagnetilise ühilduvuse katse:


Juhtmega seotud elektromagnetilise ühilduvuse katsed löökpingetega 1,2/50 ja 10/1000 ning löökvooluga 8/20 ja 10/1000 hübriidgeneraatori abil. Hübriidgeneraator on automaatne katsestend, kus saab andmekaablite piirikuid standardi EN 61643-21 alusel katsetada. Sidestusmehhanismide uurimine: antennist juhitakse impulssvool läbi,
mis tekitab tõrkevoolu. Sellel tõrkeväljal mõõdetakse tõrkevoolude sidestust kaablis erinevaid paigaldusviise silmas pidades. Seejuures uuritakse kaablikandesüsteemide ja elektripaigaldussüsteemide varjestusmõju.