close

Võimalik, et olete valel OBO-Bettermanni veebilehel. Te võite valida järgmiste riikide vahel:

BET-katsekeskus

KTS-katsed

  • Galerii

Et tagada kaablikandesüsteemide kandevõime, on standardis DIN EN 61537 ette nähtud ohutu töökoormuse katsed (SWL) ja määratud kindlaks katsetingimused. KTS-kontrollsüsteem on välja töötatud firmas OBO Bettermann. Aastate jooksul on seda pidevalt laiendatud ning kohandatud uute nõuete ja tingimustega.

Kaablirenni katsekonstruktsioon

Kaablikandesüsteemid monteeritakse standardi DIN EN 61537 järgi ja neile rakendatakse hüdraulilise silindri abil ette nähtud koormus. Seejuures tekkiv deformatsioon registreeritakse automaatsete nihkeandurite poolt ja dokumenteeritakse koos rakendatud koormusega. Kui kaablirenn pidas koormusele vastu, korrutatakse koormust kaitseks purunemise vastu teguriga 1,7. Deformatsioon antud koormuse juures dokumenteeritakse. Et välistada võimalikke mittelineaarsusi ja hälbeid, tuleb see katse teha iga tugede vahe kohta kolme katsetatava konstruktsiooni juures.

KTS-kontrollsüsteemiga on võimalik katsetada kuni 7 t. Seejuures on võimalikud järgmised maksimaalsed tugede vahed:

  • kuni 7 m kaheväljalise kandurkonstruktsioonina
  • kuni 10 m üheväljalise kanduriga kandurkonstruktsioonina
  • kuni 15 m üheväljalise ilma kandurita kandurkonstruktsioonina

Standardi DIN EN 61537 järgi saab KTS-kontrollsüsteemis teha järgmisi katseid:

  • Horisontaalsele tasandile monteeritud, mitmete horisontaalselt kulgevate tugede vahega kaablikandepikkuste ohutu töökoormuse katsed
  • Horisontaalsele tasandile monteeritud, ühe horisontaalselt kulgeva tugede vahega kaablikandepikkuse ohutu töökoormuse katsed
  • Kandurite ohutu töökoormuse (SWL) katse
  • Profiilide ohutu töökoormuse (SWL) katse