close

Võimalik, et olete valel OBO-Bettermanni veebilehel. Te võite valida järgmiste riikide vahel:

BET-katsekeskus

Kus toores jõud möllab mõistlikult.

  • Galerii

BET katsekeskuses kontrollivad kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistid standarditele tuginedes pikse- ja liigpingekaitse komponente, piksekaitse struktuure ning liigpingekaitse seadmeid. Lisaks uuritakse siin teaduslikult piksega seotud ilmingute mõju.

BET katsekeskusel on kuni 200 kA piksevoolukatseteks katsegeneraator ning kuni 20 kV liigpingekontrollideks hübriidgeneraator. Mõlemad generaatorid pandi püsti koostöös prof dr.-insener Jan Meppelinkiga Soesti rakenduskõrgkoolist.

Katsegeneraatoriga tehakse valdavalt katseid TBS-tootevaldkonnas – transient- ja piksekaitsesüsteemid. Katsegeneraatoril katsetatakse eeskätt TBS transientliigpinge- ja piksekaitsesüsteemide tooteid. Nende hulka kuuluvad uute toodete väljatöötamise ja OBO toodete muutmisega kaasnevad katsed ning konkurentide piksekaitsekomponentide, liigpinge- ja piksepiirikute võrdlevad katsed. Piksekaitse ehitusosade katsed tehakse standardi DIN EN 50164-1 alusel ja eraldussädevahemike katsed standardi DIN EN 50164-3 alusel.

Hübriidgeneraatoril katsetatakse andmeside kaitseseadmeid ning iga liiki karbikpaigaldus- ning kaablikandesüsteeme pikkusega kuni kaheksa meetrit. Lisaks tehakse elektrijuhitavuskatsetusi standardi DIN EN 61537 järgi.


BET-i ajalugu

1994-1995 Piksevoolugeneraatori projekteerimine ja ehitamine prof. dr.-insener Meppelinki juhtimisel

Detsember 1995 BETi asutamine ja avamine – OBO BETTERMANN GmbH & Co iseseisva tütarettevõtte Blitzschutz- und EMV Technologiezentrum GmbH asutamine. KG Fischkuhle 39-s.

BET-i ülesanded:

  • piksekaitse komponentide ja liigpingekaitse toodete standarditele tuginev katsetamine
  • piksega seotud ilmingute mõjude teaduslik uurimine koostöös FH SWF-iga Soestis
  • Piksekaitse- ja liigpingekaitse seminaride korraldamine.
  • Uurimistulemuste avaldamine ja tutvustamine riiklikel piksekaitsekonverentsidel, nt VDE ABB istungid Neu Ulmis, ning rahvusvahelistel piksekaitsekonverentsidel ICLP ja erialases ajakirjanduses
  • Koostöö riiklikes ja rahvusvahelistes standardiorganisatsioonides, nt DKE, CENELEC ning IEC


Klientide spekter: BET GmbH teostas katsetusi rohkem kui 50-le kliendile igast maailmaosast.

1998 Katsespektri laiendamine, soolaudu pihustuskatse ja väävlit sisaldavas keskkonnas keskkonnakatsete korraldamine ning automaatne katsegeneraator kasutusele võtmine andmekaablite liigpingepiirikute jaoks.

2008 Tingituna suurenenud vajadusest katsetamise järele, seda eriti TBS-arendusosakonna jaoks, lõpetatakse BET GmbH tegevus ja integreeritakse see katselaborina ettevõttesse OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG. Algab labori ümberehitamine, millega kaasneb laiendamine, ümberstruktureerimine ja kolimine OBO tootmiskeskusse Hüingsenis, arendusosakonna vahetusse lähedusse. Ümberehitus nõudis hoone tugevat varjestamist, et vähendada piksevoolugeneraatori tekitatud häireid.

2009 BET ümbernimetamine piksekaitse, elektrotehnika ja kandesüsteemide katsekeskuseks. Nii saab lisaks 300 pikseimpulsile päevas teha ka kaablikandesüsteemide mehaanilist kontrollimist.