close

Võimalik, et olete valel OBO-Bettermanni veebilehel. Te võite valida järgmiste riikide vahel:

Jätkusuutlikkus OBO juures

Ökoloogiline järjepidevus

Ökoloogiline jätkusuutlikkus valmistamisel: regeneratsioon tootmisel

OBO puhul ei visata tootmisprügi lihtsalt minema.
OBO kasutab oma toodete jaoks eranditult väga kvaliteetseid tooraineid. Üks neist on universaalplast PVC, mida kasutatakse nt traadistuskarbikute tootmisel.

Uuendusliku jäätmete taaskasutusprotsessi kaudu saab materjali veelgi tõhusamalt kasutada. Seejuures viiakse stantsipraht niinimetatud regeneraadina tagasi ekstrusiooniks. Terviklik taaskasutusprotsess hoolitseb selle eest, et igal aastal tekkiva 923 tonni PVC-regeneraadi materjalikvaliteet jääks samaks. Samal ajal toimub energia kokkuhoid. Täpsemalt öeldes: 415 tonni õli, 314 tonni gaasi, 111 tonni sütt. See vastab CO2 heitkoguse vähendamisele 1108 tonni võrra.

Ökoloogiline jätkusuutlikkus valmistamisel: kaablirennisüsteemide roheline tulevik

OBO muudab pöördeliselt moodsat kaablirennide paigaldust – uute KTS Magic toodetega.
„Kas tegelikult on veel üleüldse võimalik teha uuendusi kaablikandesüsteemide juures?” Kui edasimõtlejad esitasid selle küsimuse endale esimest korda, ei uskunud esialgu veel keegi, et sellele saaks jaatavalt vastata. Selle võimalikkust tõestab OBO ülemaailmne omanäoline patendiga kaitstud tootmisprotsess DUO-Plus. See ei tee keskmise ja suure raskusega OBO kaablikandesüsteeme mitte ainult koormust taluvamaks ja lihtsalt paigaldatavaks, vaid ka keskkonnahoidlikumaks.

Uuest DUO-Plusi valmistamismeetodist ja uudsest tervikuna väljatöötatud seadmetehnoloogiast saab kasu ka keskkond: kaablirennide tootmisel paisatakse õhku 2600 tonni vähem CO2 kui standardmeetodil. Tavalise sõiduauto läbisõidule teisendades vastab heitkoguse sääst 375 tiirule ümber maakera. Mainitud aastase CO2 koguse kompenseerimiseks tuleks istutada u 200 000 noort pööki.

Ökoloogiline jätkusuutlikkus uute materjalidega: kasvav vajadus taastuvate toorainete järele

OBO pakub tuntud ja tihti kasutatavaid VBS-tooteid nüüd ka taastuvatest toorainetest.
Uute GREEN PRODUCTS toodete materjalid on taastuvatel toorainetel baseeruvad uuenduslikud plastid, nagu nt tselluloos (puidu koostisosa) või biopolüamiid. Omadused on jäänud samaks: materjali on võimalik samamoodi töödelda nagu tavapärasest plastist samaväärseid tooteid. Samuti ei ole erinevust kasutusea puhul.

Uute GREEN PRODUCTS toodete kasutuselevõtuga teeb OBO jätkusuutlikkuse teekonnal järgmise sammu. Fossiilsete ressursside säästmise kaudu vastavad tooted hoonete keskkonnamõju silmas pidades paremini ajakohastele nõuetele.

Ökoloogiline jätkusuutlikkus energiatarbimisel: tõestatud usaldusväärsus kaasneb nüüd ka integreeritud valgustusega.

OBO kaablikandesüsteemid koos integreeritud LED-tuledega tagavad suurema tõhususe ja turvalisuse parkimismajades.
OBO ja Hella löövad üheskoos lahti uue valgustuse peatüki – koos integreeritud universaalsete LED-moodulitega kaablikandesüsteemidega. Sellest tulenevad ettearvamatud eelised paigaldusel ning pideval käitusel. Selle uue paigaldusviisi aluseks on valgusüksused, mis koosnevad kaablirennist, kaabliredelist või AZ-väikekarbikust ning LED-moodulist. Integreeritud süsteem eristub teistest väikse voolutarbimise poolest, on äärmiselt vastupidav, robustne ning hooldusvaba. Võrdlus tavalise valgustussüsteemiga tasub end igal juhul ära: 3000 valgusti ja alla 1,5 aasta jääva amortisatsiooniaja juures 30-aastase tegevusaja jooksul on kokkuhoid 3 miljonit eurot tegevuskulude pealt ja 600 tonni CO2 kokkuhoidu aastas (0,57 kg/kWh).

Alati rohkem voolu taastuvatest energiaallikatest

30 000 OBO toote valmistamisel on oluline ressurss energia. Ainuüksi voolu tarbitakse Mendenis igal aastal 20 miljonit kilovatt-tundi. Sellise vajadusega kaasneb teatud vastutus. Seetõttu on OBO järjekindlalt ümber lülitunud 100% taastootvale looduslikule elektrienergiale.

Energia hankimine uuenevatest allikatest alandab OBO CO2-heitkogust 9800 tonni aastas. Võrdluseks: täpselt sama palju tekiks seda siis, kui iga töötaja OBO 2000 töötajast sõidaks oma autoga 28 000 km aastas. Sellise hulga CO2 säästmiseks bioloogilisel viisil peaks istutama nt 783 000 pööki.
Meie rohelise energia laitmatut päritolu kontrollib ja sertifitseerib TÜV Süd karmide direktiivide järgi. Vahetus tähendab järgmist OBO sammu jätkusuutlikkuse teekonnal.

Järgmise keskkonnasäästliku energiakasutaja osas paneb OBO lootuse Ungari tehasele. Uus 13000 Wp koguvõimsusega fotogalvaaniline seade kasutab päikeseenergiat tootmisseadmete tööshoidmise toetamiseks.