close

Võimalik, et olete valel OBO-Bettermanni veebilehel. Te võite valida järgmiste riikide vahel:

Jätkusuutlikkus OBO juures

Ökonoomiline järjepidevus

Ökonoomne tõhusus tänu uuenduslikkuse juhtimisele: iga päev uus idee

OBO Bettermanni peetakse elektriseadmete harus üheks uuenduslikumatest ettevõtjatest. Tähtsaimad leiutised on „puurimiseta”-põhimõttega OBO-Dübel® ja revolutsioonilised Magic kaablirennide süsteemid.

Leiutaja hing, kvaliteedinõue ja oskusteave kuuluvad OBO juurde alates asutamisaastast 1911. Vanim, veel täna toimiv OBO mark DOLÜ® esindab robustseid usaldusväärseid haruklemme. Umbes 5 kuni 10 protsenti grupi käibest investeeritakse tootearendusse ja muutmisesse. Meie haru tähtsaimal kaubandusmessil, Light+Building, presenteerime iga kahe aasta tagant 60 kuni 70 uuendust, millest omakorda on tuletatud keskeltläbi umbes 2500 uut toode.t

Kõrgete standardite edasiarendamiseks ja arenduste turule toomiseks teevad 16 OBO töötajat intensiivselt koostööd riiklike ja rahvusvaheliste standardikomiteedega. Uuendused on eduka ettevõtluse võti. Seepärast äratab OBO ka edaspidi tähelepanu oma värskete ideedega
ja tulevikku teed näitavate toodetega.

 • 1 ettevõte
 • 7 tootevaldkonda
 • 50 marki
 • 406 kaasnevaid õiguseid
 • 30 000 toodet
 • 42% kõigist toodetest on nooremad kui 5 aastat
 • 43% kõigist toodetest on nooremad kui 3 aastat
Majanduslik jätkusuutlikkus tänu brändikvaliteedile: kvaliteet tekib kogemuse kaudu.

Voolu juhtimine, andmete edastamine, energia kontroll – selle eest seisab OBO hea brändikvaliteet.
Meie ettevõtte lahendused tuginevad kvaliteetsetele ja nutikatele toodetele, mis sobivad Teie kasutuskohta suurepäraselt. Ainult tänu kinnistunud teadmistele ning pikaajalisele kogemusele saab OBO reageerida uutele turunõuetele ja -muutustele paindlikult ning aktuaalselt. Nii tekib kindel turueelis.

Rangete kvaliteedinõuete korral on standardsetel protsessidel eriline tähendus. Protsessi pidev kontroll, optimeerimine ja hooldus täidavad rangeimaid nõudeid. Keskkonna- ja kvaliteedijuhtimine ning tööohutus on sertifitseeritud uusimate direktiivide alusel. Praktiliseks realiseerimiseks on OBO töötajatel käepärast juhtimiskäsiraamat ja mahukas kvaliteedijuhtimissüsteem.

OBO on ja jääb edukaks ning usaldusväärseks brändiks kõigil hoonete elektrotehnilist taristut puudutavatel aladel.

Meie brändi alus

 • Jätkusuutlikkus
 • Hea kvaliteediga tooted
 • Turuliidri positsioon
 • Uuenduslikud ideed
 • Laiaulatuslik teenindus
 • Individuaalne nõustamine
Piirideta ökonoomiline järjepidevus: tippkohtumiselt ...

Ulrich Bettermann on alates 1983. aastast World Economic Forumi (WEF) liige. Kolme aastakümne jooksul ei ole ta üheltki maailmamajandusfoorumilt Davoses puudunud.
Viimase 30 aasta teemad olid väga mitmekesised. Ükskõik, kas tegu oli ajaloolise müürilangemisega või viimaste aastate majandus- ja finantskriisiga, Ulrich Bettermann oli alati kohusetunde ja kirega asja juures.
Paljude aktsiaseltside juhatustes olev keskklassi kuuluv Ulrich Bettermann tunneb end Davoses reipana. Šveitsi telekanalile antud intervjuus ütleb ta: „Me suudame halvad ajad paremini üle elada ja sotsiaalselt mõelda.“ Paljude kontsernide juures on personalivahetus sage, „aga meie, keskklass, oleme ikka veel siin.“ Lisaks oma jõupingutusele tippkohtumisel mägedes on OBO ärijuht alati kahe jalaga maas. Ta teab täpselt, et juhtfiguuridega läbirääkimiste kõrval on vajalik ka tarmukas kauplemine turul. Seetõttu tunneb ta oma igat üksikut 30 000 toodet.

... kuni ehitusobjektini välja

See, kes otsustab OBO toote kasuks, teab, et ta on usaldanud end parima kvaliteedi ja ulatusliku toe hoolde.
Enne OBO toote müümist peab see olema läbi teinud arvukalt ohutus- ja kvaliteedikatseid. Tahame olla veendunud, et see tagab ehitusobjektil sajaprotsendilise usaldusväärsuse. Ja kõigi küsimuste puhul, mis tekivad seoses meie toodete ja teenustega, on kasutajale abiks kompetentne klienditeenindus. Meie välisteenistus on alati isiklikult Teie jaoks olemas, samuti tehnilise toe Hotline ning meie vastavate toodete eksperdid. Me toetame Teid tootevalikul, aitame projekteerimise ja paigalduse juures ning pakume Teile koolitusi, nt liigpingekaitse teemal. See kinnitab enam kui üks kord ütlust „Hea teada, et OBOt saab usaldada”.