close

Võimalik, et olete valel OBO-Bettermanni veebilehel. Te võite valida järgmiste riikide vahel:

BET-katsekeskus

Piksekaitse komponentide katsetamine

Standardikohane piksekaitsekomponentide katsetamine

  • Metallist ühenduskomponente, nt ühendusi, liitmikke ja sildamiskomponente, kompensaatoreid ning potentsiaaliühtlustuslatte piksekaitsesüsteemides, tuleb katsetada standardi EN 50164-1 „Piksekaitse komponendid – 1. osa: Nõuded ühenduskomponentidele” järgi. Nimetatud testi standardis nähakse ette kindel testimiskord. (Joonis 4)
  • Piksekaitsekomponendid tuleb klassifitseerida vastavalt nende piksevoolutaluvusele: klass H kõrge taluvus/100 kA, 50 As, 2,5 MA²s piksevool ning klass N normaalne taluvus/50 kA, 25 As, 0,63 MA²s piksevool
  • Enne piksevooluga koormamist on vajalik konditsioneerimine/vanandamine soolauduga töötlemise teel ja niiskes väävlit sisaldavas atmosfääris. Kui tegemist on vasesulamist komponentidega, mille vasesisaldus on < 80 %, on vajalik lisatöötlemine ammoniaagi keskkonnas.
  • Pärast konditsioneerimist/vanandamist toimub piksevoolu katsetamine 3 piksevoolu impulsiga vastavalt klassile H 100 kA-ga või klassile N 50 kA-ga.
  • Pärast piksevoolu katset ei tohi katsetatavatel näidistel olla kahjustusi. Ühenduskoha elektriline üleminekutakistus ei tohi ületada väärtust 1 mΩ ning roostevaba terase korral väärtust 2,5 mΩ. Lisaks ei tohi kruviühenduste vallandumismoment olla väiksem pingutusmomendi 0,25-kordsest väärtusest või ületada pingutusmomendi 1,5-kordset väärtust.
  • Pärast edukat katsetamist tulemused fikseeritakse ja vormistatakse katsearuandena. Piksekaitsekomponent saab BET-kontrolltähise vastavalt oma piksekaitsekomponentide standardikohasele katseklassile.