close

Võimalik, et olete valel OBO-Bettermanni veebilehel. Te võite valida järgmiste riikide vahel:

Jätkusuutlikkus OBO juures

Sotsiaalne järjepidevus

Sotsiaalne jätkusuutlikkus tänu meie töötajatele: vormis OBO-ga

Selleks et püsida igapäevases konkurentsis, vajame OBOsse terveid ja motiveeritud inimesi.
Moto „Vormis OBO-ga” tõttu on igale töötajale saadaval ulatuslik pakkumiste valik tervise arendamiseks. Siia kuuluvad nõuanded stressiga toimetulemiseks, tasuta profülaktilised läbivaatused ning atraktiivsed sportimis- ja vaba aja veetmise võimalused. Me tahame, et inimesed tunneksid end OBO juures hästi.

Võimalused meie järelekasvule

„OBO Styles” on edukas praktikantide projekt, mis on võitnud isegi uuenduslikkuse auhinna.
Selles ebaharilikus ettevõtluskontseptsioonis arendavad ja toodavad praktikandid OBO juures iseseisvalt tooteid. Seejuures õpivad nad, kuidas toimub projektijuhtimine. Neid juhendavad ja toetavad vastavates osakondades sponsorid ning koolitajad.
OBO Styles muudab väljaõppe eelkõige elavaks ja praktikalähedaseks ning võimaldab praktikandil heita pilgu erinevatesse väljaõppeharudesse. Õpilastele pakutakse väljaõpet ja oma äriga tegelemist. See kontseptsioon veenis hindamiskomisjoni „Sauerlandi innovatsiooniauhinna“ 100 000 euro suuruses dotatsioonis – vahva eduelamus meie praktikantidele.

Andreas Bettermann sai 2011. a Saksamaa üleriigilise noorte elektrikute kutsemeisterlikkuse konkursi (BLW) patrooniks.
Kuuekümnendat korda korraldas Saksa käsitöösektor noorte praktilisi käsitööoskusi demonstreeriva võistluse. OBO kuulub juba palju aastaid mõnede omanike ringi kuuluvate tootjaettevõtete kõrval kutsemeisterlikkuse konkursi edendajate hulka. See loob silla tööstusettevõtjate ja käsitöösektoris tegutsevate noorte vahele. Konkursi käigus tekib võimalus nende inimesete tundmaõppimiseks, kes seisavad iga päev paigaldatud elektritoodete ja -lahenduste taga. Seetõttu on juba mõned aastad kutsutud tööstusettevõtteid võitjate autasustamisele. 2011. aastal pani Andreas Bettermann maha olulise märgi kutsehariduse tähtsuse tõstmiseks ning käsitöö- ja tööstussektori koostöö arendamiseks.

Sotsiaalne jätkusuutlikkus ülemaailmse laste arendamise projekti kaudu: uus kool Ugandasse

OBO toetab juba palju aastaid sotsiaal- ja kultuuriprojekte üle terve maailma. Pisut enne juubeliaasta lõppu lisandus veel üks uus kavatsus Aafrikas: Ugandas rajatakse ettevõtte annetustega Christoph-Bettermanni kool.
Tegu on puuetega lastega, kellel seni polnud mingit võimalust hariduse saamiseks. Kool rajatakse Kesk-Uganda piirkonda, kus elab 440 000 elanikku. Siin hakkab tulevikus iga päev õppima 400 last, kes saavad kaheksa aasta pärast põhihariduse. Orvud ja kaugel elavad lapsed majutatakse kooli internaadis. Samuti kuuluvad kooli juurde meditsiinikeskus ning teraapia-
ja hoolduskeskused. Avamine on kavandatud 2012. aasta aprillikuusse.

Ehitamise teeb võimalikuks OBO ettevõttejuht Ulrich Bettermann. Tema tööl puuetega lastega on väga isiklik taust. Christoph Bettermanni neljast lapsest noorim on alates lapsepõlvest süütu operatsiooni ajal tehtud tuimestusvea tõttu ratastoolis. Peamiselt elab Christoph Ungaris ning tal on sealses Budapesti lähedal asuvas OBO 600 töötajaga tehases oma kindel ülesanne. Seda 25-aastast näeb alati reipa, rõõmsa ja teravmeelsena. Tema ja ta isa on samahästi kui lahutamatud ning teevad kõike koos, kui aeg seda vähegi võimaldab.

Christoph-Bettermanni kooli partner projekti elluviimisel on ühendus „Kindern eine Chance” (Üks võimalus lastele), kes on alates aastast 2008 aidanud Aafrikas paljusid AIDSi tõttu orvuks jäänud lapsi. OBO on hoolitsenud selle eest, et kõik vahendid võetakse hea eesmärgi nimel kasutusele otse ja täielikult. Kooli patroon Christoph Bettermann: „Ma tean, kui oluline on abi. Mind on juba paljud inimesed aidanud, nüüd tahaksin üht osa edasi anda ja kõige vaesemaid aidata.“

Sotsiaalne jätkusuutlikkus ülemaailmse laste arendamise programmi kaudu: juubeliannetus Vietnamisse

1000 eurot igal aastal: OBO juubeliaastal 2011 annetasid ettevõtted üheskoos oma partneritega 100 000 eurot Vietnami SOS-lasteküla koolile.
Seoses oma suure sünnipäevagaala ja metallikompetentsikeskuse avamisega emafirma peakontoris Menden/Sauerlandis loobus ettevõte kingitustest ning palus selle asemel kooli heaks annetada. OBO Bettermanni äriparnterid ning kliendid annetasid üheskoos 54 461,93 eurot. Selle summa ümardas OBO selliselt, et iga OBO saja aasta kohta läheb 1000 eurot Vietnamisse. SOS-lasteküla Ben Tre avati detsembris 1997 ning see asub samanimelise provintsi pealinna keskuses. Ben Tre asub Mekong-deltas Ho Chi Minhi linnast umbes 80 kilomeetrit edelas.

Sotsiaalne jätkusuutlikkus tänu ühistele käitumisreeglitele: igaüks kannab vastutust.

Sotsiaalne vastutus saab alguse igaühe peast. Mis oleks sellest kasu, kui igaühel oleks selle kohta omaenda isiklikud ettekujutused, mida ta tahaks läbi suruda? Ühe funktsioneeriva sotsiaalse süsteemi juurde kuuluvad reeglid ja normid. Ainult selliselt on võimalik lugupidav üksteisesse suhtumine ning levivad vastutusrikkad äriprotsessid. Selleks on tootjad ja pakkujad elektritööstuses välja töötanud ülemaailmse standardi, millega on ühinenud ka OBO.

Olemuslik põhialus elektroonikatööstuse (EICC) käitumiskoodeksi vastuvõtmiseks on arusaam, et ettevõte järgib kogu oma tegevuses seadusi, direktiive ja nende riikide regulatsioone, kus ta on tegev. Koodeks julgustab osalejaid selleks mitte ainult seadustest kinni pidama, vaid looma ka rahvusvaheliselt tunnustatud standardeid ning edendama sel viisil sotsiaalset ja ökoloogilist vastutustundlikkust. OBO tunneb kohustust seda eesmärki saavutada ning nõuab koodeksist kinnipidamist ka oma otsestelt tarnijatelt.

Kes töötab koos OBO-ga, on teadlik tarneahela turvalistest töötingimustest, aga ka tööjõudu austavast ning väärtustavast suhtumisest.