Karbikpaigaldussüsteemid

Karbikusüsteemide ja metallist karbikpostide potentsiaaliühtlustus.

Euroopa standardi kohased paigaldusviisid
Euroopa standard EN 50085-1 arvestab erinevate paigaldusviisidega, mida ELi liikmesriikides kasutatakse. Kui varem olid karbikusüsteemide puhul ette nähtud üksnes potentsiaaliühtlustus kontrollid, siis nüüd nõutakse nimetatud standardites ka kaitsejuhi funktsiooni. See on seotud sellega, et mõnes riigis tohib paigaldada karbikutesse baasisolatsiooniga juhtmeid.

Kõik metallist komponendid peavad olema ühendatud
Standard EN 50085-1 näeb ette: Kõik metallist komponendid peavad olema ühendatud kaitsejuhiga. Vastavad kontrollimised tuleb tootjate poolt läbi viia ja dokumenteerida. OBO paigalduskarbikud on lisaks katsetatud ja sertifitseeritud välise kontrollorgani VDE poolt.

Toimimise kontrollimine paigaldaja poolt
Paigaldaja peab pärast paigalduse lõpetamist kontrollima kaitseabinõude toimimist vastavalt standardi DIN VDE 0100 osale 610. Kontrollida tuleb kontaktkruvide pingutusmomenti maandusklemmidel ning ühenduste õiget paigaldust.

Läbivad kaitsemeetmed
Kaante ühendus seadmekarbikuga toimub läbi isekontakteeruva kaane.
Alumiiniumist seadmekarbikute puhul tagatakse karbikusegmentide vaheline ühendus liitmiku abil. Karbikukaaned ühenduvad isekontakteeruvalt nii üksteisega kui ka seadmekarbikuga. Tähtis: pulbervärviga kaetud metallist kaaned ei kuulu segapaigalduse alla ning ei ole seetõttu isoleerivad.
Seetõttu tuleb nende puhul rakendada kaitseabinõusid. Terasplekist vaheseinad on isekontakteeruvad. Ka kondensaatorühenduse ning võimaliku staatilise laengu seisukohast vaadatuna tuleb metallist seadmekarbikute kaantel ette näha kaitsejuhtme funktsioon! Nende varjestusmeetmete abil väheneb elektrisudu ning saavutatakse parem üldine EMÜ-kaitse. Kaitsejuhtmeühendused peavad olema püsivad. Süsteemi muutmise korral, nt järelpaigalduse korral on oluline tagada kaitsefunktsioonide säilimine. Nende varjestusmeetmete abil väheneb elektrisudu ning saavutatakse parem üldine EMÜ-kaitse. Kaitsejuhtmeühendused peavad olema püsivad. Süsteemi muutmise korral, nt järelpaigalduse korral on oluline tagada kaitsefunktsioonide säilimine.