Tuletõkkesüsteemid

1

Esimene kaitse-eesmärk:
Tulekahjutsoonide säilitamine

Hoonete klassifitseerimine tulekahjutsoonideks ei kaitse otsekontaktis hooneosi teatud aja jooksul tule leviku eest. Tuletõkkesüsteemidel on tulekahjutsoonid ning takistatakse tule- ja suitsulevikut. Sellised ehitusmeetmed kaitsevad inimesi ja esemeid ning võimaldavad tuletõrjujatel tänu kustutusmeetmetele takistada tulelevikut teistele hooneosadele.

Elektrijuhtmeid ja torusid võib läbi ruumi sulgevate seinte ja lagede vaid siis viia, kui kindlaks on tehtud, et seeläbi ei toimu tule ja suitsu levikut. Tuletõkkesüsteemid kaitsevad kindlalt installatsioonidele vajalikke lae- ning seinaläbiviike tule ja suitsu eest.

Tuletõkkesüsteemid kaitsevad kindlalt vajalikke lae- ning seinaläbiviike tule ja suitsu eest.