Transientliigpinge- ja piksekaitsesüsteemid

Projekteerimistarkvara

Kui välguvoolupiirikuga kaitstud hoonet tabab otsene välgulöök, võivad hoone ja sisenevate süsteemide (vooluvarustus, andmesidejuhtmed) vahel tekkida suure potentsiaalide erinevuse tõttu ohtlikud põlengud ja kahjustused. See internetipõhine tööriist toetab Teid Teie konkreetsele projektile sobivate liigpingekaitsesüsteemide valikul ja kasutamisel ning annab Teile infot OBO liigpingekaitsesüsteemidest.

See internetipõhine tööriist toetab Teid Teie konkreetsele projektile sobivate liigpingekaitsesüsteemide valikul ja kasutamisel ning annab Teile infot OBO liigpingekaitsesüsteemidest. Te saate kiiresti, tõhusalt ja eesmärgistatult koostada oma materjalinimekirju, elektriskeeme ja tellimisvorme kogu liigpingekaitse jaoks energeetika, päikeseenergia, side, MSRi, TV, HV, aga ka andmesidetehnika valdkonnas ning siis need edasiseks töötluseks mugavalt Exceli vormingusse eksportida.

Süsteemi nõuded:
Olemasolev standardne brauser
Ligipääs internetile

Eelised

materjali loetelude, elektriskeemide ja tellimisvormide loomine

kiireks ja hõlpsaks kasutamiseks

platvormist sõltumatu

mugav Exceli vormingusse eksportimise võimalus