Karbikpaigaldussüsteemid

 Paigaldusjuhend SKL  põrandaliistkarbikule

Kasutusala: juhtmestikukarbik

SKL põrandaliistkarbikut saab eluruumides kasutada põrandaliistuna. Nii saab segavaid kaableid tagantjärele puhtalt paigaldada.

Kasutusala: värviline variant

Tänu pöögiviimistlusele saab SKL põrandaliistkarbikut kasutada ka puitpõrandatel.

Karbiku monteerimine

SKL põrandaliistkarbik kinnitatakse kruvide ja tüüblite või lööktüüblite abil.

Pealmise osa montaaž

Tänu tihendushuulikule on tagatud optimaalne seina- ja põrandaühendus.  Kaas asetatakse lihtsalt karbikule.

Lisadetaili paigaldus

Lisadetail kinnitatakse selle kaanele asetamise teel. Nii tagatakse visuaalselt meeldiv installatsioon.

Seadmekanduri paigaldamine

Seadmekandja asetatakse karbiku alumisele osale ja kinnitatakse nelja kruvi abil seinale.

Kaitsekontaktiga pistikupesa paigaldus

Kaitsekontaktiga pistikupesa ühendatakse seadmekanduri alumisel osal vedruklemmidele ja monteeritakse.

Modul 45 seadmete paigaldus

Modul 45 pistikupesad ühendatakse karbiku külge ja vajutatakse seadmekandurisse, kuni kostub klõpsatus.

Pealmise osa montaaž

Kaas viiakse seadmekanduri alumise osani ning asetatakse karbikule.

Seadmekandja pealmise osa paigaldus

Seadmekandja pealmine osa vajutatakse lihtsalt alumisele osale. Olenevat karbiku kõrgusest tueb vähenduselemendid eemaldada.

Seadmekandja pealmise osa paigaldus

Seadmekandja pealmine osa asetatakse alumisele osale ja kinnitatakse pistikupesakatte abil.

Valmispaigaldus

Seadmekarbikuid saab paigutada täpselt sinna, kus neid on vaja.