Karbikpaigaldussüsteemid

VK traadistuskarbiku täitekogused

Sobiva karbiku suuruse väljaselgitamine
Kaablite arv, kaablitüübid ja ristlõiked on karbiku õige suuruse valimisel otsustavad. Selleks, et teie valikut lihtsustada, oleme alljärgnevates tabelites loetlenud VK-karbikute maksimaalsed täitekogused levinumate kaablitüüpidega.
Tähtis:
Tabelis on toodud teoreetiliselt arvutatud väärtused! Tabelites pole arvestatud järgmiste teguritega:

juhtmete sisendid ja väljundid

viltu paigaldatud juhtmed

juhtmete akumuleerumine, kontsentratsioon ristumispunktides

lülituskapis eeldatavalt tekkivad temperatuurid

Nõuetekohase paigalduse eest vastutab paigaldaja. Soovitame planeerimisel arvestada maksimaalse täiteteguriga 50%.

VK karbiku max täitekogus (100%) sõltuvalt kaabli tüübist

VK-karbik,
Tüüp LK4 - LK4/N

Kaablitüüp
0,75 mm²,
d = 2,8 mm

Kaablitüüp1,00 mm²,
d = 2,9 mm

Kaablitüüp
1,5 mm²,
d = 3,2 mm

15015

17

16

14

30015

36

34

28

30025

58

54

45

40025

80

74

61

40040

126

118

97

40060

194

181

149

40080

261

244

200

40100

329

307

252

60015

75

70

57

60025

122

113

93

60040

195

182

150

60060

296

276

227

60080

397

370

304

60100

499

466

382

60120

600

560

460

80025

164

153

126

80040

263

245

202

80060

398

371

305

80080

533

497

408

80100

669

624

512

80120

804

750

616

VK karbiku max täitekogus (100%) sõltuvalt kaabli tüübist

VK-karbik,
Tüüp LKV - LKV/N

Kaablitüüp
0,75 mm²,
d = 2,8 mm

Kaablitüüp1,00 mm²,
d = 2,9 mm

Kaablitüüp
1,5 mm²,
d = 3,2 mm

25025

36

34

28

37025

58

54

45

37037

94

88

72

50025

80

75

61

50037

129

120

99

50050

178

166

136

50075

273

255

209

75025

123

114

94

75037

192

179

147

75050

267

249

204

75075

417

388

318

75100

560

522

428

75125

596

556

456

10037

258

240

198

10050

356

332

272

10075

560

522

428

100100

712

664

544