Karbikpaigaldussüsteemid

Rapid 80 seadmekarbiku tarvikute paigaldusjuhend

Katmine ventilatsioonivõredega

Ventilatsioonikorpuse saab moodustada ka ventilatsioonivõrede abil. Lamellidevaheline vaba ruum toetab õhuringlust ja annab visuaalselt korrektse lahenduse.

Seinakanduri paigaldus

Seinakandurite kinnitamise avad puuritakse ja seinakandurid kinnitatakse kruvide ja tüüblitega seinale.

Seinakanduri paigaldus

Seinakandurid joondatakse üksteise järel kõrguses ja sügavuses ning kinnitatakse.

Stabiliseerimisprofiili paigaldus

213 mm laiusega GEK seadmekarbikute monteerimiseks läheb tarvis stabiliseerimisprofiili. See vajutatakse eestpoolt olemasolevatesse kanduritesse.

Ühendusprofiili paigaldus

Vertikaalsete ventilatsioonivõrede või ventilatsioonikatete korral vajutatakse vastavad kinnitus- ja ühendusprofiilid eest kinnituskanduritesse.

Ühendusprofiili paigaldus

Montaaži- ja ühendusprofiile tüüp 6VG3/... läheb tarvis konvektsioonvõreprofiilide monteerimiseks. Tüüp 6VV3/... on suletud konvektorkatetele vajalikud profiilid.

Seadmekarbiku paigaldus seinakandurile

GEK-seadmekarbik monteeritakse seinakandurile ja kinnitatakse kinnituskruvidega M5. Nii luuakse samaaegselt juhtiv ühendus karbiku ja seinakanduri vahel.

Profiiliühenduse paigaldus

Horisontaalsete ventilatsioonivõrede profiiliühendused asetatakse seinakanduritele ja kinnitatakse pingutusloogaga.

Paigalduskaugused ventilatsioonivõre jaoks

Kui seinakanduritele monteeritakse ventilatsioonivõred, siis tuleb silmas pidada, et võrelamellid toetuvad seinakanduritele maksimaalselt 150 mm enne lamellide lõppu.

Ventilatsioonivõre paigaldus

Ventilatsioonivõre ribid asetatakse järjest profiiliühendusse ja vajutatakse kohale.

Ventilatsioonivõre paigaldus

Profiiliühendused on saadaval eri pikkustes 2 kuni 12 ventilatsioonivõre ribi kinnitamiseks. Vajadusel saab neid monteerida kinnituskanduritele üksteise järele.

Ventilatsioonivõre koos seadmekarbikuga

Horisontaalne ventilatsioonivõre tagab kvaliteetse visuaalse pildi ning seadmekarbikute märkamatu ühenduse seinaga. Lisaks võimaldavad need vajaliku õhuringluse.

Vertikaalsete ventilatsioonivõrede paigaldus

Ka ventilatsioonivõreprofiilide vertikaalsel paigaldamisel vajutatakse need lihtsalt profiiliühendusele.

Tuletõkkesüsteemid

OBO KBK-K tuletõkkepadjad on ideaalne lahendus, kui läbi tulekindlate seinte tuleb viia PVC-st seadme- ja juhtmestikukarbikuid.

Helikaitsebarjäär

Helikaitsebarjäär paigaldatakse kahe ruumi vahelises seinaläbiviigus karbiku sisse. Nii saavutatakse umbes 40 dB mürasummutus.

Seinaäärise paigaldus

Seina otsakate monteeritakse valmis seadmekarbikule. Selleks eemaldatakse alumiselt küljelt kahepoolne kleepriba ja kleebitakse seina otsakate peale.