Karbikpaigaldussüsteemid

Karbikpostisüsteemide paigaldusjuhend

Kasutusala: suur büroo

Suurbüroodes kasutatakse ISS karbikposte töökohtade varustamiseks. Postide varustamine toimub vahelae kaudu.

Kasutusala: labor

Laboris tehakse töökohtade varustus kättesaadavaks täpselt seal, kus seda vajatakse.

Kasutusala: kaubamaja

Kaubamajade kassapiirkonnas kasutatakse ISS karbikposte kassapiirkondade varustamiseks.

Karbikposti asukoha kindlaksmääramine

Esmalt tuleb kindlaks määrata ISS karbikposti asukoht.

Laeplaadi väljalõikamine

Laeplaat valmistatakse ette ISS karbikposti läbiviimiseks.

Karbikposti paigaldamine

ISS karbikpost lükatakse läbi laeplaadi ja kinnitatakse põranda ja lae vahele.

Karbikposti paigaldamine

ISS karbikposti teleskoop sõidutatakse laeni või põrandani välja ning pingutatakse mutrivõtme abil.

Karbikposti ühendamine vahelakke

ISS karbikpost ühendatakse vahelaele paigaldatud juhtmetega. Seda saab teha kas harukarbi abil või kaablite viimisel otse karbikposti.

Põranda-karbikposti paigaldamine

Nende ISS-karbikpostide korral toimub kinnitamine põrandale. Kaablid viiakse nt läbi põrandaaluse süsteemi või kaablikaitsetorude postini.

Pingutusseadise montaaž

Karbikposti kaas eemaldatakse ja pingutuskinnitus kruvitakse kinni.

ISS kummialusel

ISS karbikpost pannakse üles ja kinnitatakse pingutuskinnitusega. Libisevale aluspinnale pannakse kummist alus.

ISS pingutuskinnitus

Põhja ja kaane vaheline püsiv kinnitus saavutatakse pingutuskinnitusel oleva kruvi abil. Pärast ISS-karbikposti paigadamist keeratakse kinni kontramutter.

ISS põrandale kinnitatuna

Kui ISS karbikpost tuleb põrandale kruvida, võib olemasoleva põrandapleki eemaldada ja asendada suurema põrandaplaadiga.

Kinnikruvimine pingutusseadise korral

ISS karbikpostid koos lae pingutusseadisega võib soovi korral ka kruvidega kinnitada. Selleks tuleb pingutuskinnituse peaplaat välja vahetada.

ISS põrandale kinnitatuna

ISS karbikposti saab nüüd kruvide ja tüüblite abil põrandale kinnitada.

Karbikposti krae paigaldamine

Krae paigaldatakse pärast karbikposti paigalduse lõpetamist.  Krae koosneb kahest üksteise järel paigaldatavast osast. Need kleebitakse osalselt kleeplindiga, osaliselt kruvitakse.

Karbikposti maandus

Läbiv potentsiaaliühtlustus kaane ja posti vahel toimub kaande ja karbikposti paigaldatud lukustusklambrite abil.