Karbikpaigaldussüsteemid

Paigaldamine süsteemiavasse
76,5 mm süsteemiava on ette nähtud 71GD... seeria seadmepaigalduskarpide sisestamiseks. Peale teiste tootjate levinud standardsüsteemide on paigaldamiseks saadaval kogu OBO programm:

Lülitus- ja pistikseadmed

CEE-pistikseadmed
16 A/32 A

Kõigi tootjate andmetehnika

multimeedia (audio, video, VGA, XLR jne)

IKR4 ja IKR6 jadapaigaldusseadmed

Eelkonfektsioneeritud "plug and play" lahendused koos ühendusvalmis juhtmetega

Paigaldamine nuutsiini
Karbikposti mõlemal küljel on väljakujunenud item-rastermõõdule kohandatud nuutsiin. Seega pole kõige erinevamate paigalduselementide adapteerimisele ja posti integreerimisele masina- ning seadmekonstruktsioonidesse mingeid piire seatud. Nuutsiin võimaldab järgneva paigaldamist

Ekraanid

Klaviatuurid

Mõõte-, saate- ja vastuvõtuseadised

Jäigad või painduvad torustikud suruõhule või gaasidele

Sidumine pealkõnnitava kaablirenniga
Meie pealkõnnitavate kaablirennisüsteemidega saate karbikposti energia ja andmetega toita.

Sidumine kaablikandesüsteemidega
Vastava kanduri kaudu on võimalik kaabliredeli- ja kaablirennisüsteeme hõlpsalt ning tugevasti postiga ühendada.