Transientliigpinge- ja piksekaitsesüsteemid

Liigpingekaitse standardid

Liigpingekaitse rajamisel tuleb arvesse võtta mitmeid nõudeid. Siit leiate olulisemad Euroopa eeskirjad.

Norm

Sisukord

DIN VDE 0100-410 (IEC 60364-4-41)

Madalpingesüsteemide paigaldamine. Osa 4-41: Kaitsemeetmed. Kaitse elektrilöögi eest

DIN VDE 0100-540 (IEC 60364-5-54)

Madalpingesüsteemide paigaldamine. Osa 5-54: Elektrivarustuse valimine ja paigaldamine, maandussüsteemid, kaitsejuhid ja kaitsepotentsiaali ühtlustusjuhid

DIN VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)

Madalpingesüsteemide paigaldamine. Osa 4-44: Kaitsemeetmed. Kaitse rikkepingete ja elektromagnetiliste rikkesuuruste korral. Punkt 443: Kaitse atmosfäärilistest mõjutustest või lülitustoimingutest põhjustatud liigpingete korral.

DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53)

Madalpingesüsteemide paigaldamine. Osa 5-53: Elektrivarustuse valimine ja paigaldamine. Eraldamine, lülitamine ja juhtimine. Punkt 534: Liigpingekaitseseadmed (ÜSE)

DIN EN 61643-11 (IEC 61643-1)

Madalpinge liigpingekaitseseadmed - osa 1: Madalpingesüsteemides kasutatavad liipingekaitseseadmed; nõuded ja katsetamine