Transientliigpinge- ja piksekaitsesüsteemid

Paigaldusjuhised

Ühendusjuhtme pikkus, 1 = peamaanduslatt või -klemm või kaitsejuhi siin

V-juhtmestik, 1 = Kaitsejuhilatt, 2 = Peamaanduslatt või -klemm

1= Elektritoide, 2 = Juhtme pikkus, 3 = Tarviti, 4 = Rakendumispinge 2 kV, nt MC 50-B VDE 5 = Rakendumispinge 1,4 kV, nt V20 C

Vähim ristlõige piksekaitse-potentsiaaliühtlustuse jaoks
Piksekaitse potentsiaaliühtlustuse osas tuleb arvestada järgmiste minimaalsete ristlõigetega: Vase korra kehtib juhtme ristlõige 16 mm2, alumiiniumi korral 25 mm2 ja raua korral 50 mm2.

Üleminekul piksekaitsetsoonist LPZ 0 tsooni LPZ 1 tuleb potentsiaaliühtlustusse kaasata kõik metallpaigaldised. Aktiivsed juhtmed tuleb sobivate allaviikude abil maandada.

Juhtmete pikkus V-ühendusel
Ühendusjuhe kaitseseadmeni on optimaalse kaitsetaseme jaoks otsustava tähtsusega. Vastavalt IEC-paigaldusdirektiivile peab ühendusjuhtme pikkus piirikuni ja juhtme pikkus piirikust potentsiaaliühtlustuseni jääma alla 0,5 m. Kui juhtmete pikkus on üle 0,5 m, tuleb kasutada V-juhtmestikku.

Lahtisidestamine
Välguvoolu- ja liigpingepiirikud täidavad mitmesuguseid ülesandeid. Neid piirikuid tuleb kasutada koordineeritult. Selline koordinatsioon tagatakse juhtme pikkusega või spetsiaalsete (MCD-seeria) välguvoolupiirikutega. Nii näiteks võib kaitsekomplektis tüüp 1 ja 2 (klassid B ja C) piirikud paigutada otse üksteise kõrvale.

Näide: juhtme pikkus > 5 m

Täiendav lahtisidestus ei ole vajalik

Näide: Juhtme pikkus

Kasutada lahtisidestust: MC 50-B VDE + LC 63 + V20-C

Teine võimalus: MCD 50-B + V20-C, täiendav lahtisidestus pole vajalik (nt Protection-Set)