Transientliigpinge- ja piksekaitsesüsteemid

4-juhtme-võrgud, TN-C-võrgusüsteem

1 = Peajaotuskeskus, 2 = Juhtme pikkus, 3 = Elektriahela jaotus nt rühmakeskus, 4 = Võrgu täppiskaitse, 5 = Peapotentsiaalilatt, 6 = Kohalik maandus (PAS), 7 = Tüüp 1, 8 = Tüüp 2, 9 = Tüüp 3

TN-C-S-võrgusüsteemis varustatakse elektrisüsteem kolme välisjuhiga (L1, L2, L3) ja kombineeritud PEN-juhiga. Kasutamist on kirjeldatud standardis DIN VDE 0100-534 (DIN EN 61643-11).

Välguvoolupiirik tüüp 1
Tüüp 1 välguvoolupiirikuid kasutatakse 3 poolusega (nt kolm korda MC 50-B). Ühendamine välisjuhtidega toimub paralleelühendusena, mis ühendatakse piirikute kaudu PEN-iga. Kooskõlastatult kohaliku energiavarustusettevõttega ja vastavalt VDN-direktiivile on paigaldada võimalik ka enne peaarvestit.

Tüüp 2 liigpingepiirik
Tüüp 2 liigpingepiirikuid kasutatakse tavaliselt pärast PEN-juhi jagunemist. Kui jagunemiskaugus on üle 0,5 m, on tegemist 5-juhi-võrguga. Piirikuid kasutatakse 3+1-lülituses (näiteks V20-C 3+NPE). 3+1-lülituses ühendatakse välisjuhid (L1, L2, L3) piiriku kaudu neutraaljuhiga (N). Neutraaljuht (N) ühendatakse summeeriva sädemiku kaudu kaitsejuhiga (PE). Piirikud tuleb paigaldada rikkevoolukaitse (RCD) ette, sest vastasel korral tõlgendavad need kõrvalejuhitud impulssvoolu rikkevooluna ja katkestavad elektriahela.

Tüüp 3 liigpingepiirik
Tüüp 3 liigpingepiirikuid kasutatakse lõppseadmete elektriahelates kaitseks lülitusliigpingete vastu. Need põiksuunalised liigpinged esinevad põhiliselt L ja N vahel. Y-lülitusega kaitstakse L- ja N-juhte varistoridega ja ühendused PE-juhiga moodustatakse summeeriva sädemiku abil (näiteks KNS-D). Sellise kaitselülitusega L ja N vahel ei toimu põiksuunaliste liigpingete korral impulssvoolu PE suunas ja RCD ei tuvasta seega ka rikkevoolu. Vastavad tehnilised andmed leiduvad tootelehekülgedel.