Transientliigpinge- ja piksekaitsesüsteemid

5-juhtme-võrgud, TN-S- ja TT-võrgusüsteem

1 = Peajaotuskeskus, 2 = Juhtme pikkus, 3 = Elektriahela jaotur nt rühmakeskus, 4 = Võrgu täppiskaitse, 5 = Peapotentsiaalilatt, 6 = Kohalik maandus (PAS), 7 = Tüüp 1, 8 = Tüüp 2, 9 = Tüüp 3

TN-C-S-võrgusüsteemis varustatakse elektrisüsteem kolme välisjuhiga (L1, L2, L3), neutraaljuhiga (N) ja kaitsejuhiga (PE). TT-võrgus seevastu varustatakse elektrisüsteem kolme välisjuhi (L1, L2, L3), neutraaljuhi (N) ja kaitsejuhiga (PE). Kasutamist on kirjeldatud standardis DIN VDE 0100-534 (DIN EN 61643-11).

Välguvoolupiirik tüüp 1
Tüüp 1 välguvoolupiirikut kasutatakse 3+1-lülituses (nt kolm korda MC 50-B ja üks kord MC 125-B NPE). 3+1-lülituses ühendatakse välisjuhid (L1, L2, L3) piiriku kaudu neutraaljuhiga (N). Neutraaljuht (N) ühendatakse summeeriva sädemiku kaudu kaitsejuhiga (PE). Kooskõlastatult kohaliku energiavarustusettevõttega ja vastavalt VDN-direktiivile on paigaldada võimalik ka enne peaarvestit.

Tüüp 2 liigpingepiirik
Tüüp 2 liigpingepiirikuid kasutatakse 3+1-lülituses (näiteks V20-C 3+NPE). 3+1-lülituses ühendatakse välisjuhid (L1, L2, L3) piiriku kaudu neutraaljuhiga (N). Neutraaljuht (N) ühendatakse summaarse sädemiku kaudu kaitsejuhiga (PE). Piirikud tuleb paigaldada rikkevoolukaitse (RCD) ette, sest vastasel korral tõlgendavad need kõrvalejuhitud impulssvoolu rikkevooluna ja katkestavad elektriahela.

Tüüp 3 liigpingepiirik
Tüüp 3 liigpingepiirikuid kasutatakse lõppseadmete elektriahelates kaitseks lülitusliigpingete vastu. Need põiksuunalised liigpinged esinevad põhiliselt L ja N vahel. Y-lülitusega kaitstakse L- ja N-juhte varistoridega ja ühendus PE-juhiga moodustatakse summeeriva sädemiku abil (näiteks KNS-D). Sellise kaitselülitusega L ja N vahel ei toimu põiksuunaliste liigpingete korral impulssvoolu PE suunas ja RCD ei tuvasta seega ka rikkevoolu. Vastavad tehnilised andmed leiduvad tootelehekülgedel.