Transientliigpinge- ja piksekaitsesüsteemid

Päikeseenergiasüsteemide standardid

Fotovoltaiksüsteemi  rajamisel tuleb järgida erinevaid norme. Siit leiate olulisemad Euroopa eeskirjad.

Norm

Sisukord

VDE 0185-305-1 (IEC 62305-1)

Piksekaitse – 1. osa: Üldpõhimõtted

VDE 0185-305-2 (IEC 62305-2)

Piksekaitse – 2. osa: Riskianalüüs

VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3)

Piksekaitse – 3. osa: Ehitiste ja inimeste kaitse

VDE 0185-305-4 (IEC 62305-4)

Piksekaitse – 4. osa: Elektri- ja elektroonikasüsteemid ehitistes

VDE 0185-305-3 lisaleht 5 (DIN EN 62305-3 lisaleht 5)

Piksekaitse – 3. osa: Ehitiste ja inimeste kaitse.Lisaleht 5: Päikeseenergiasüsteemide välgu- ja liigpingekaitse

VDE 0675-11(IEC 61643-1)

Madalpinge liigpingekaitseseadmed – osa 11: liigpingekaitseseadmed madalpingesüsteemides kasutamiseks

VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53)

Madalpingesüsteemide paigaldamine. Osa 5-53: Elektrivarustuse valimine ja paigaldamine. Eraldamine, lülitamine ja juhtimine. Punkt 534: Liigpingekaitseseadmed (ÜSE)

VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)

Madalpingesüsteemide paigaldamine. Osa 4-44: Kaitsemeetmed. Kaitse rikkepingete ja elektromagnetiliste rikkesuuruste korral. Punkt 443: Kaitse atmosfäärilistest mõjutustest või lülitustoimingutest põhjustatud liigpingete korral

VDE 0100-712 (IEC 60364-7-712)

Nõuded päikeseenergiasüsteemidele