Transientliigpinge- ja piksekaitsesüsteemid

Päikeseenergiasüsteemi püstitaja ja käitaja vastutus

Koostööühing „Päikeseenergia”:

„Elektrialase ohutuse eest kannab lõplikku vastutust käikuvõtja.”

Päikeseenergiasüsteemi paigaldanud erialaettevõte on seadusega kohustatud see veavabalt üle anda. Madalpingeühenduste määruse NAV kohaselt tohib energiavarustaja paigaldajate nimekirja kantud elektrotehnik avaliku energiavõrguga ühendada ainult kontrollitud ja nõuetekohaseid süsteeme.

Päikeseenergiasüsteemi rajamine kujutab endast sageli ulatuslikku sekkumist hoone elektrotehnilisse infrastruktuuri. Viimane peegeldub ka arvukates kinnipeetavates normides ja eeskirjades. Nende nõuetekohase täitmise eest vastutab seadme rajaja üle 30 aasta, lisanduvad veel ka kindlustusfirmade nõuded.

Püstitaja vastutus
Süsteemi tüübist olenevalt tuleb järgida järgmisi norme:

Piksekaitse

VDE 0185-305-1 kuni -4

VDE 0185-305-3 lisaleht 5

IEC 62305-1 kuni -4

liigpingekaitseks

VDE 0100-433

IEC 60364-4-44

Madalpingesüsteemide püstitamine

VDE 0100-534

IEC 60634-5-534

VDE 0100-410

IEC 60634-4-41

VDE 0100-443

IEC 60634-4-44

Nõuded solaar-FV voolutoitesüsteemidele

VDE 0100-712

IEC 60634-7-712

VDE 0126-23

IEC 62446

Ehituslik tulekaitse

DIN 4102

Palun järgige ka vastavaid kohalikke ja seadusega sätestatud nõudeid.

Käitaja vastutus
Toodetud energia võrku andmise tõttu alluvad peaaegu kõik FV-süsteemid ärialase kasutuse nõuetele. Süsteemi käitaja jaoks tekib sellest kohustus süsteemi hooldada, kontrollida ning korras hoida lasta. Elektriliste süsteemiosade regulaarseid korduskontrolle tohib teostada üksnes elektrispetsialist.