Transientliigpinge- ja piksekaitsesüsteemid

Väline piksekaitse lamekatusesüsteemidele

Päikeseenergiasüsteemi ja isoleeritud isCon® juhtmega lamekatus

Piksekaitse-potentsiaaliühtlustus
Välguvoolu ärajuhtimisel tuleb silmas pidada erinevaid aspekte. Metallist komponendid ilma elektrit juhtiva jätkuta hoonesse tuleb vahetult piksekaitsmega ühendada. Aktiivsed DC/AC juhtmed ja andmesüsteemid hõlmatakse hoonesisendil sobivate piksevoolu- ning liigpingekaitsmetega potentsiaaliühtlustusse. Hoone kõik metallist osad ja elektriliselt käitatavad seadmed ning nende toitejuhtmed tuleb piksekaitsesse hõlmata.

Lahutusvahemaast
Kliimaseadmed, elektrilised sensorid ja päikeseenergiasüsteemid on katusepaigaldiste näidisteks, mille puhul tuleb eralduskaugusest kinni pidada. Nimetatud vahekaugus on vajalik, et vältida välimise piksekaitsesüsteemi ja hoone ning elektriseadmete metallist osade vahel ohtliku sädeluse teket ning osapiksevoole.
Just päikeseenergiasüsteemide tagantjärele paigaldamisel pole see ehitusliku olukorra tõttu sageli võimalik. Siin aitab isoleeritud isCon® juhe. Ideaalne lahendus, millega saab õhus 0,75 m ja tahkete ehitusmaterjalide puhul 1,5 m eralduskaugusest kinni pidada.

Piksekaitse-potentsiaaliühtlustus päikeseenergia-montaažisüsteemil