Transientliigpinge- ja piksekaitsesüsteemid

Piksekaitse potentsiaaliühtlustus ja eralduskaugus

Eralduskaugus (s) piksekaitsesüsteemi ja kaablikandesüsteemi vahel

Olulised meetmed
Päikeseenergiasüsteemi igakülgseks kaitsmiseks tuleb arvestada järgmiste momentidega:

Kohalik maandus (PAS) tuleb ühendada peamaanduslatiga (HPAS).

Potentsiaaliühtlustusjuhid tuleb paigaldada paralleelselt DC-juhtmetega ja nende vahetusse lähedusse.

Andmesidejuhtmed tuleb kaasata kaitsekontseptsiooni.

Kaitsemeetmete ülevaate leiate tabelist „Kaitsemeetmete ülevaade”.

Lahutusvahemaast
Piksekaitsesüsteem tuleb püstitada FV-süsteemi osadest DIN EN 62305 vastaval eralduskaugusel (s). Tavaliselt on piisav eralduskaugus (s) = ohutu vahekaugusega 0,5 m kuni 1 m.

Eraldusvahekaugus (s) piksekaitse- ja päikeseenergiasüsteemi vahel