Transientliigpinge- ja piksekaitsesüsteemid

Kaitsenurga meetod

Kaitsenurgameetod katusest väljaulatuva konstruktsiooni jaoks
Te peate lamekatusega hoone kindlustama põhimõtteliselt VDE 0185-305 (IEC 62305) normi kohaselt.
Peale selle tuleb piksevarrastega kaitsta veel kõik katusest väljaulatuvad konstruktsioonid. Siinjuures on vajalik eralduskaugusest (s) kinnipidamist järgida.

Kui katusepaigaldisel on elektrit juhtiv jätk hoonesse (nt ventilatsiooni- või kliimaseadmega ühendatud roostevabaterasest toru kaudu), siis tuleb eralduskaugust (s) kohustuslikult kinni pidada. Püüdevarras tuleb kaitstavast objektist teataval kaugusel üles panna. Vahekauguse kaudu välditakse usaldusväärselt piksevoolu ülelööki ja ohtlikku sädemeteteket.

Katusest väljaulatuvad konstruktsioonid tuleb kaitsta eraldi piksevarrastega

Piksevarraste kaitsenurk oleneb piksekaitseklassist.
Enamkasutatavate kuni 2 m pikkuste piksevarraste jaoks saab kaitsenurga α võtta tabelist.

α° = piksekaitsenurk, s = eralduskaugus

1 = piksekaitsenurk α°, 2 = esmakõrgus h ühikutes m, 3 = piksekaitseklassid I/II/III/IV

Piksekaitseklassi kaitsenurk vastavalt VDE 0185-305 (IEC 62305)

Piksekaitseklass

Kaitsenurk α kuni 2 m pikkustele piksevarrastele

I

70°

II

72°

III

76°

IV

79°