Transientliigpinge- ja piksekaitsesüsteemid

Välgulöögi sfääri meetod

p = läbirippe sügavus, R = välgulöögi sfääri raadius, d = piksevarraste vahekaugus

Valem sissetungimissügavuse (p) arvutamiseks

Katusest väljaulatuvate konstruktsioonide kaitsmine mitme piksevardaga
Kui ühe objekti kaitsmiseks kasutatakse mitut piksevarrast, tuleb arvestada piksevarraste vahelise läbirippe suurusega. Kasutage täpseks arvutamiseks käesoleval leheküljel esitatud valemit.
Kiire ülevaate saate allpool näidatud tabelist.