Transientliigpinge- ja piksekaitsesüsteemid

Kaitse- ja eraldussädemikud / ATEX-kasutusluba

Ülesanne
OBO eraldus- või kaitsesädemikud on selleks, et kindlustada galvaaniline eraldatus süsteemi elektrilistele osadele, mis tööolukorras ei ole omavahel ühendatud. Kui välgulöögi tagajärjel tõuseb potentsiaal elektriseadme ühes osas, tagab eraldussädemik juhtiva ühenduse ja sellega ka potentsiaalide ühtlustumise.

Tööpõhimõte
Eraldus- või kaitsesädemikud sisaldavad (nagu nimetuski viitab) ka sädemikku. See viiakse isoleerivast seisundist voolu juhtivassse seisundisse, kui impulsspinge süütab kaarleegi. Eraldussädemik erineb kaitsesädemikust oma kasutusotstarbe poolest. Eraldussädemikud eraldavad erinevaid maapotentsiaale, samal ajal kui kaitsesädemikke kasutatakse ainult katusel paiknevate püstikutega õhuliinide korral.

Kasutusalad

Kaudse ühenduse moodustamiseks isoleeräärikute vahel (katood-korrosioonikaitse).

Isoleeräärikute sildamiseks ka plahvatuskindlates piirkondades (kontrollitud vastavalt ATEX direktiivile 94/9/EÜ).

Rikkepingete edasikandumise tõkestamiseks, eriti TT-juhistikusüsteemis.

Piksekaitsepotentsiaali ühtlustamiseks vastavalt standardile VDE 0185-305 (IEC 62305).

Erinevate maandussüsteemide ühendamiseks eesmärgiga kasutada kõiki maandureid piksekaitsepotentsiaali ühtlustamiseks.

Meetmena, mis hoiab ära ühenduste lahutamist mõõtmis- ja kontrollimiseesmärkidel.