Transientliigpinge- ja piksekaitsesüsteemid

Mõõte- ja kontrollimissüsteemid

Life Control katsetamisseade

ISOLAB-katsetamisseade

Andmesidejuhtmete liigpingekaitseseadmete katsetamine
Sageli on vaja kontrollida liigpingekaitseseadmete toimimist andmesidejuhtmes. Eriti oluline on seejuures, et kaitseseadmete tegelik kontrollimine ei mõjutaks negatiivselt andmesidesignaali.

Piirikute panuste V50, V25, V20 ja V10 kontrollimine
ISOLAB katseseade võimaldab piirikute panuste V50, V25, V20 ja V10 kontrollimist. Pöördregulaatoriga saab valida vastava OBO Bettermanni piiriku. Seejärel asetatakse vastava kombineeritud piiriku või liigpingepiiriku panus seadme vastavasse avasse. Kontrollimisnupuga kontrollitakse seejärel varistori, et see on töökorras. Lisaks piirikute kontrollimisele toetab ISOLAB ka standardi VDE 0100-610 kohast isolatsioonitakistuse kontrollimise võimalust.

OBO Bettermanni poolt väljatöötatud katsetamisseade Life Control võimaldab kaitseseadmete kontrollimist paigaldatult, ilma andmesidesignaali mõjutamata. Õhuke kontrollimisotsak võimaldab ühendada paigaldatud välgubarjääriga. Integreeritud mikroprotsessor näitab katsetamise tulemust OLED-ekraanil ja kinnitab seda ka helisignaaliga. Kontrollimisotsakule juurdelülitatav LED on lisamugavus ja võimaldab orienteerumist ka kõige pimedamas kilbis.
Tugev kohver turvaliseks transportimiseks ja katsetamistulemuste dokumentatsiooni jaoks on selle OBO Bettermanni uudse lahenduse koostisosa.