Transientliigpinge- ja piksekaitsesüsteemid

PCS-süsteemiga piksekaitsesüsteemide kontrollimine
PCS (Peak-Current-Sensor) on löökvooluandur, mis tuvastab vooluimpulsid ja salvestab need magnetkaardile. Seega toimub kontroll, kas pikne on löönud piksekaitsesüsteemi ja milline oli maksimaalne välguvool.
Kui PCS-süsteem paigaldatakse potentsiaaliühtlustuse ja maandussüsteemi liidese vahele, saab mõõta ka ehitisega seotud välguvoolu. Tulemused võivad aidata välja selgitada elektripaigaldiste võimalikke kahjustusi. PCS-kaart kinnitatakse kaardihoidikuga ümarjuhi jaoks ettenähtud kaugusele. Kaardi mõõtepiirkond on vahemikus 3–120 kA. Magnetkaardi lugemisseade pakub võimalust löökvooluandurite hindamiseks. Ekraanil näidatakse vastavat voolu amplituudväärtust.
Alternatiivselt pakub OBO Bettermann väljalugemisteenust. Sel juhul pöörduge lähimasse OBO Bettermanni esindusse või mõnda tütarettevõttesse.