Transientliigpinge- ja piksekaitsesüsteemid

Välguvoolu teekond: 1 = 100%, 2 = 50%, 3 = max 50%

Sisemise piksekaitse ülesanded ja funktsioon
Sisemise piksekaitse ülesandeks on vältida ohtlikku sädeluse tekkimist kaitstavates ehituslikes rajatistes. Sädelus võib tekkida eelkõige siis, kui välguvoolu poolt läbitaval juhil (allaviigul) on suur potentsiaalide erinevus metallist või elektriliselt käitatavate süsteemi osade suhtes. Eelkõige tuleb eriliselt kaitsta energia- ja infotehnoloogilisi seadiseid, sest maandussüsteemi ning potentsiaaliühtlustuse kaudu valitseb välise piksekaitsesüsteemi ja hooneinstallatsiooni vahel otsene ühendus. Kahjustuste vältimiseks ehituslike rajatiste sees on nõutav standardile DIN EN 62305 (IEC 62305) vastav piksekaitse potentsiaaliühtlustus.

Ühendatavad süsteemiosad
Selleks tuleb süsteemi järgmised osad ühendada potentsiaaliühtlustusega:

ehitise metallarmatuur

metallist paigaldised

välised juhtivad detailid

elektri- ja infotehnikaseadmed

Potentsiaaliühtlustuse paigaldamine
Potentsiaaliühtlustus tuleb paigaldada keldrikorrusele või maapinna tasandile. Seejuures tuleb elektri- ja infotehnoloogiaseadmete juhtmed potentsiaaliühtlustusega ühendada tüüp 1 välguvoolupiiriku kaudu. Piirik tuleb ühendada potentsiaaliühtlustusega võimalikult juhtmete ehitisse sisenemise koha lähedal. Liigpingepiirik tuleb ühendada vastavalt standardile DIN VDE 0100-534. Piksekaitse potentsiaaliühtlustuse ühenduste korral kehtivad miinimummõõtmetena (kui muude standarditega pole nõutud suuremaid ristlõikeid) järgmised ristlõiked:

Vask: 16 mm2

Alumiinium: 25 mm2

Teras: 50 mm2

Juhtide minimaalsed mõõdud, kaitseklass I kuni IV

Materjal

Juhtide ristlõige, mis erinevaid potentsiaaliühtlustussiine üksteise või maandussüsteemiga ühendavad

Juhtide ristlõige, mis sisemisi metallist installatsioone potentsiaaliühtlustussiiniga ühendavad

Vask

16 mm²

6 mm²

Alumiinium

25 mm²

10 mm²

Teras

50 mm²

16 mm²