Transientliigpinge- ja piksekaitsesüsteemid

Koordineeritud kaitse. ProtectPlus süsteemimoodul.

Läbimõeldud süsteem kogu päikeseenergiasüsteemi elektrotehnilisele infrastruktuurile – selle eest seisab ProtectPlus. Erinevad koostedetailid moodustavad ulatusliku kaitse, mis laseb nii paigaldajal kui ka seadme käitajal rahulikult magada.

Välised piksekaitsesüsteemid
Välguvoolud püütakse järgmiste süsteemidega kinni ja juhitakse kindlalt maasse:

Püüdurvardad ja püüdurmastid

Isoleeritud piksekaitse

Isoleeritud isCon® pingekaitse

Lame- ja ümarjuhid

Juhtmehoidik

Ühendus- ja liitumisklemmid

Maandussüsteemid
Meie tooted täiuslikuks maandamiseks:

Lame- ja ümarjuhid

Ühendusdetail

Kinnitusklemmid

Maasseviik

Sügavus-, rõngas ja vundamentmaandurid

Korrosioonikaitse

Potentsiaaliühtlustussüsteemid
Välise piksekaitse, ülepingekaitse ja maanduse vahelisteks ühenduslülideks on potentsiaaliühtlustussüsteemid. Need on saadaval järgmistes variantides:

sisetingimustesse

välitingimustesse

tööstusvaldkonda

Liigpingekaitsesüsteemid
Üks sortiment kõigiks rakendusjuhtudeks:

Välguvoolupiirik/kombipiirik

Liigpingekaitse energia- ja andmetehnoloogia jaoks

Terviklikud süsteemilahendused, konfektsioneeritud ja korpusse eelmonteeritud

Kombi- ja liigpingepiirikud päikeseenergiasüsteemi DC poolele

Kaablikandesüsteemid
Kiiresti monteeritav ja ohutu kaabli- ning juhtmepaigaldus:

Kaablirennid

Korvrennid

Kaabliredelid

Püstredelid

Riputusvarrastega

Seina- ja profiilikanduritega

Juhtmestikusüsteemid
Kaabli- ja juhtmepaigaldiste korrastatud vedamine hoonete sisemuses toimub:

Seina- ja laekarbikutega

Plastikust ja metallist kaabli- ning torukinnitussüsteemidega

Kruvi- ja ankursüsteemidega

Siinisüsteemidega

Tuletõkkesüsteemid
Meie tuletõkkesüsteemid koosnevad järgmistest komponentidest:

Tuletõkked

Ilmastikukindlad tuletõkkebandaažid

Süsteemid evakuatsiooni- ja pääseteede jaoks