Transientliigpinge- ja piksekaitsesüsteemid

Liigpingekaitsesüsteemid andmeside- ja infotehnoloogiaseadmetele

Energiavõrk

Andmejuhe

Potentsiaaliühtlustus

Kaitsepõhimõte piksekaitsetsoonide kontseptsiooni kohaselt

Andme- ja infotehnoloogiasüsteemid on väga mitmekesised. Peaaegu igal elektroonilisel süsteemil, mis töötleb infot, on väga suur tähtsus. Toimub üha suuremate andmemahtude salvestamine ning need peavad olema lühima aja jooksul ja pidevalt kättesaadavad. Seda olulisemaks on muutunud ka nende süsteemide kaitsmine ohtlike liigpingete eest. Seadmete vea või isegi tõrgete ärahoidmiseks tuleb need kaasata pikse- ja liigpingekaitsekavasse.

Planeerimismeetodid – põhialused
Side- ja infotehnoloogiasüsteemid on tänapäeval peaaegu kõigi ettevõtete tuiksoonteks. Liigpinged, mis tekivad andmesidejuhtmetes galvaanilisel, mahtuvuslikul või induktiivsel sidestusel, võivad halvemal juhul info- ja sidetehnoloogia seadmed kasutuskõlbmatuks muuta. Selliste tõrgete vältimiseks kasutatakse vastavaid kaitsemeetmeid.

Kasutatavate infotöötlus-, side- ja mõõtesüsteemide mitmekesisuse tõttu on sobiva liigpingekaitseseadme valimine praktikas tihti raske. Arvestada tuleb järgmisi tegureid:

Kaitseseadme ühenduspistikute süsteem peab sobima kaitstava seadmega.

Arvestada tuleb selliseid parameetreid nagu maksimaalne signaalitase, maksimaalne kaitsetase ja paigaldamiskeskkond.

Kaitseseade tohib ülekandeliinile avaldada ainult minimaalset mõju, mis avaldub näiteks sumbuvuse ja peegelduvusena.