close

Võimalik, et olete valel OBO-Bettermanni veebilehel. Te võite valida järgmiste riikide vahel:

Data protection declaration

Data protection declaration

OBO Bettermann GmbH & Co. KG, Hingser Ring 52, 58710 Menden (edaspidi „Meie”), kui veebisaidi www.obo.de operaator vastutab veebisaidi kasutajate (edaspidi „Teie”) isikuandmete eest Saksa andmekaitseseaduse (edaspidi „BDSG”) kohaselt.

Me kaitseme Teie privaatsust ja Teie isiklikke andmeid. Me kogume, töötleme ja kasutame Teie isikuandmeid kooskõlas nende andmekaitse-eeskirjadega sisu ning rakendatavate Saksa isikuandmete kaitse seadustega, eriti BDSG-ga ja Saksa telemeedia seadusega („TMG”). Nende andmekaitse-eeskirjadega reguleeritakse, milliseid isikuandmeid me Teie kohta kogume, töötleme ja kasutame. Seepärast palume, et loeksite järgneva hoolikalt läbi.

1. Isikuandmete kogumine

1.1 Isikuandmed on nende andmekaitse-eeskirjade kohaselt on üksikandmed Teie isiklike või materiaalsete asjaolude kohta. Siia hulka kuulub eriti Teie nimi, e-posti aadress, postiaadress ja telefoninumber.

1.2 Isikuandmete hulka kuulub ka teave meie veebisaidi kasutamise kohta, mida me kogume nende privaatsuspõhimõtete kohaselt. Veebisaidi külastamiseks ainult informatiivsel eesmärgil kasutatakse üldjuhul logifaile ja küpsiseid.

2. Kasutuseesmärgid

Me kasutame Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

2.1 Teie soovitud teabe või päringute, mida Te nt meie tagasisidevormi kaudu meile olete saatnud, töötlemiseks;

2.2 Teile tellitud uudiskirjade saatmiseks;

2.3 meie veebisaidi võimalikult tõhusa ja huvitava esitlemisviisi tagamiseks;

2.4 Teile interaktiivsetest pakkumistest osavõtu võimaldamiseks, nt võidumängud, kui Te seda soovite;

2.5 võimaliku väärkasutuse takistamiseks (nt tahtlikud rünnakud OBO süsteemidele) või nende turvalisuse tagamiseks.

3. Teave Teie arvuti, küpsiste ja suunamise kohta

3.1 Iga sisenemise korral meie saidile kogume Teie arvuti vms veebisaidile sisenemiseks kasutatava seadme kohta järgmisi andmeid: arvuti vms seadme IP-aadress, Teie veebilehitseja päring ja päringu aeg. Lisaks registreeritakse seoses selle päringuga olek ja ülekantav andmemaht. Me kogume andmeid ka toote ning Teie arvuti kasutatava veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi versiooni kohta. Lisaks kogume andmeid, milliselt veebsaidilt meie saidile tuldi. Seejuures salvestatakse Teie arvuti IP-aadress ainult veebisaidi kasutamise ajaks lühendatud kujul ja kustutatakse pärast lõpetamist otsekohe, kui Te just ei ole selgesõnaliselt nõustunud IP-aadressi salvestamisega lühendamata kujul. Ülejäänud andmed salvestatakse piiratud ajaperioodiks. Me kasutame neid andmeid oma veebisaidi haldamiseks, eriti veebisaidi vigade kindlakstegemiseks ja kõrvaldamiseks, veebisaidi kasutuskoormuse määramiseks ning kohanduste ja parenduste tegemiseks.

3.2 Teatud tingimustel kogume lisaks teavet meie veebisaidi kasutamise kohta Teie poolt nn veebilehitseja küpsiste kasutamisega. Need on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse Teie andmekandjale ning mis salvestavad teatud sätteid ja andmeid meie süsteemiga vahetamiseks Teie veebilehitseja kaudu. Küpsis sisaldab üldjuhul domeeni nime, millelt küpsise andmed saadeti, aga ka teavet küpsise vanuse kohta ja tähtnumbrilist indentifitseerimistunnust. Küpsised võimaldavad meie süsteemidel kasutaja seadet tuvastada ja võimalikke eelsätteid otsekohe kättesaadavaks teha. Kohe, kui kasutaja siseneb platvormile, edastatakse vastava arvuti kõvakettale küpsis. Küpsised aitavad meil oma veebisaiti parendada ning Teile paremat ja spetsiifilisemat teenust pakkuda. Need võimaldavad meil Teie arvutit uuesti tuvastada, kui Te meie veebisaidile tagasi pöördute, ja seeläbi:

- salvestada teavet Teie eelistatud tegevuse kohta veebisaidil ning esitleda meie saiti Teie isiklikke huvisid arvesse võttes. See sisaldab nt reklaami, mis vastab Teie isiklikele eelistustele;

- kiirendada Teie päringute töötlemist.

3.3 Meie kasutatavates küpsistes salvestatakse ainult ülalnimetatud andmed veebisaidi kasutamise kohta Teie poolt. Neid ei seota isiklikult Teiega, vaid küpsise identifitseerimistunnusega (küpsise ID). Küpsise ID-d ei seota Teie nime, IP-aadressi vms andmetega, mis võimaldaks küpsise seostamist Teie isikuga.

3.4 See veebisait kasutab Google Analyticsit, mis on Google Inc. (Google’i) veebianalüüsiteenus. Google Analytics kasutab nn küpsiseid, tekstifaile, mis salvestatakse Teie arvutisse ja mis võimaldavad veebisaidi kasutamise analüüsi Teie kaudu. Küpsise kaudu kogutud teave selle veebisaidi kasutamise kohta Teie poolt kantakse üle Google’i serverisse USA-s ja salvestatakse seal. IP anonüümimise aktiveerimise puhul sellel saidil lühendab Google Teie IP-aadressi siiski esmalt EL-i liikmesriikide piires või teistes konventsiooniosalistes riikides Euroopa majandusruumis. Vaid erandjuhtudel kantakse Google’i serverisse USA-s üle terve IP-aadress ja lühendatakse seal. Selle veebisaidi haldaja nimel kasutab Google seda teavet, et hinnata veebisaidi kasutamist Teie poolt, et koostada raporteid tegevuse kohta veebisaidil ning et pakkuda veebisaidi haldajale muid veebisaidi ja interneti kasutamisega seotud teenuseid. Google Analyticsi raames Teie veebilehitseja kaudu edastatud IP-aadressi ei seota teiste Google’i andmetega. Te saate takistada küpsiste salvestamist vastava sättega oma veebilehitseja tarkvaras, kuid juhime siiski Teie tähelepanu asjaolule, et sellisel juhul ei saa Te vajaduse korral kõiki selle veebisaidi funktsioone täiel määral kasutada. Lisaks saate takistada küpsise abil kogutud ja veebisaidi kasutamisega seotud andmeid (k.a Teie IP-aadressi) Google’iga jagamast ning nende andmete töötlemist Google’i poolt, laadides lingilt (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) alla ja installeerides veebilehitseja plugina.

Saate takistada Google Analyticsi abil andmete kogumist, klõpsates järgmisel lingil. Paigaldatakse loobumisküpsis, mis takistab edaspidi Teie andmete kogumist selle veebisaidi külastamisel: Google Analytics deaktivieren.

Lisateavet kasutustingimuste ja andmekaitse kohta leiate veebisaidilt http://www.google.com/analytics/terms/de.html või https://www.google.de/intl/de/policies/. Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et sellel veebisaidil laiendati Google Aanalyticsit koodiga ..., et võimaldada IP-aadresside anonüümset kogumist (nn IP varjamine).

Me kasutame Google Analyticsit koos Universal Analyticsi funktsioonidega. Universal Analytics võimaldab meil analüüsida seadmetevahelist tegevust meie lehekülgedel (nt sisenemisel sülearvuti ja hiljem tahvelarvuti kaudu). See võimaldatakse kasutaja ID pseudonüümse viitega kasutajale. Selline viide tekib, kui Te registreerite enda kasutajakonto või logite kasutajana sisse. Siiski ei edastata Google’ile isikuandmeid. Isegi kui Universal Analyticsiga kaasnevad Google Analyticsis lisafunktsioonid, ei tähenda see, et sellega on seotud andmekaitse, nagu nt IP varjamine või veebilehitseja lisa, meetmete piirang.

4. Uudiskirja saatmine

(1) Uudiskirjaga teavitame Teid meie teenuste pakkumistest.

(2) Kui Te soovite saada uudiskirja, siis vajame Teie e-posti aadressi ning teavet, millega kinnitate, et olete esitatud e-posti aadressi omanik või et selle omanik on uudiskirja saamisega nõus. Muid andmeid ei koguta. Neid andmeid kasutatakse ainult uudiskirja saatmiseks ja neid ei edastata kolmandatele isikutele.

(3) Uudiskirja tellides nõustute, et salvestame Teie IP-aadressi ja tellimise kuupäeva. See salvestatakse vaid tõendina juhuks, kui kolmas isik kuritarvitab e-posti aadressi ja tellib uudiskirja ilma selle omaniku teadmata.

(4) Te saate igal ajal oma nõusoleku andmete ja e-posti aadressi salvestamiseks ning nende kasutamiseks uudiskirja saatmise eesmärgil tagasi võtta. Seda saab teha uudiskirjas oleva lingi kaudu või kirjutades e-posti aadressil digital@obo.de.

5. Tagasisidevorm

(1) Tagasisidevormi kasutamisega annate nõusoleku, et Teie seal jagatud andmed kontakteerumiseks ja võimalike küsimuste esitamiseks salvestatakse püsivalt.

(2) Te võite selle nõusoleku igal ajal tulevikku suunatud mõjuga tagasi võtta, saates e-kirja aadressil digital@obo.de.

6. Andmekaitse

Kogu teave, mida Te meiega jagate, salvestatakse EL-i serveritesse. Kahjuks ei ole interneti kaudu andmete edastamine täiesti turvaline ja seepärast ei saa me garanteerida interneti kaudu meie veebisaidile edastatud andmete turvalisust. Me kaitseme oma veebisaiti jm süsteeme siiski tehniliste ja korralduslike meetmetega, et Teie andmed ei läheks kaotsi, ei häviks, neid ei muudetaks, neile puuduks juurdepääs ning neid ei töödeldaks volitamata isikute poolt. Eriti kantakse Teie isikuandmed meie juures üle krüpteerituna. Me kasutame seejuures kodeerimissüsteemi SSL (Secure Socket Layer) või TLS (Transport Layer Security).

7. Teie isikuandmete edastamine

(1) Me ei edasta Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui Te just ei ole andmete edastamisega nõustunud või kui me oleme seaduslikult ja/või ametkondlike või kohtu määrustega õigustatud või kohustatud andmeid edastama. Seejuures võib tegu olla teabe jagamisega süüdimõistmise, ohu vältimise või intellektuaalomandi õiguste tagamise eesmärgil.

(2) Nõutud teabe edastamiseks võime edastada andmed lepingulisele andmete töötlejale. Me valime need andmete töötlejad hoolikalt ja nõuame neilt lepinguliselt vajalike tehniliste ja organisatoorsete meetmete järgimist BDSG § 9 kohaselt.

8. Andmekaitse ja kolmandate isikute veebisaidid, k.a sotsiaalmeedia

(1) Veebisait võib sisaldada hüperlinke kolmandate isikute veebisaitidele. Kui Te sisenete nende veebisaitide hüperlinkidele, siis pange tähele, et me ei vastuta võõra sisu ega privaatsuspõhimõtete eest ega anna neile mingisuguseid garantiisid. Palun veenduge vastavates kehtivates privaatsuspõhimõtetes, enne kui edastate neile veebisaitidele isikuandmeid.

(2) Meie veebisait sisaldab linke ega sisalda pluginaid järgmistesse sotsiaalvõrgustikesse: Facebook, Twitter, Youtube, Xing ja LinkedIn, Google Plus. Nende sotsiaalvõrgustike kasutamisel järgige andmekaitse-eeskirju.

9. Olemasolevate andmekaitse-eeskirjade muudatused

Me jätame endale õiguse neid andmekaitse-eeskirju igal ajal muuta. Kehtiv versioon on veebisaidil kättesaadav. Külastage veebisaiti regulaarselt ja tutvuge kehtivate andmekaitse-eeskirjadega.

10. Teie õigused ja kontakt

Te võite oma andmeid igal ajal tasuta vaadata ning vajaduse korral nende parandamist, kustutamist ja/või tõkestamist nõuda. Lisateabe saamiseks pöörduge meie poole e-posti aadressil digital@obo.de. Kui Teil peaks olema küsimusi, kommentaare või päringuid seoses Teie isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamisega, siis pöörduge meie poole samuti nimetatud e-posti aadressil. Lisaks oleme kättesaadavad järgmistel kontaktandmetel:

OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
D-58710 Menden
Telefon 00 492 373 890
Faks 00 49 237 389 238