close

Võimalik, et olete valel OBO-Bettermanni veebilehel. Te võite valida järgmiste riikide vahel:

Tuletõkkesüsteemid

PYROCOMB® Intube

Tuletõke klikiga

Uue PYROCOMB® Intube tuletõkkesüsteemiga on väga lihtne tuletõkkeid valmistada massiivsetes lagedes või seintes ning ka kergetes vaheseintes. Selleks ühendatakse mõlemad torukesta pooled klõpsatades kokku ning mörditakse puuraugu sisse. Viimaks suletakse torukestad tihenditega ning pealispinnad kinnitatakse ASX-tuletõkkekihiga. Seejuures puudub kaabli katmise vajadus. Tulekahju korral PYROCOMB® Intube’i sisemine kiht paisub ja sulgeb avause
täielikult. See aitab kindlalt vältida tule ja suitsu edasikandumist.

  • kiuvaba
  • hõlpsaim paigaldus, ka juba paigaldatud juhtmete korral
  • lihtne taaspaigutus
  • kaablikate puudub
  • 100% siseruumi kaetus
  • Kuni M32 plastist elektripaigaldustorud
  • võimalik grupiviisiline paigutus
  • veekindel sisekiht – torukesta sissevalamine on võimalik
  • Euroopa tehniline tunnustus ETA-13/0904
  • Tulekindluseklassid kuni EI120