close

Võimalik, et olete valel OBO-Bettermanni veebilehel. Te võite valida järgmiste riikide vahel:

Tuletõkkesüsteemid

Tuletõke OBO süsteemiga

Alati õigel pool.

Meie ulatusliku tuletõkke kompetentsi baasiks on omanäoline ja mitmekülgne toodete komplekt. See teeb meid üheks vähestest sellise sortimendi pakkujatest, mis katab kõik kolm ehitusliku tuletõkke kaitse-eesmärki.

Kolm kaitse-eesmärki
1. tuleleviku piiramine,
2. evakueerimis- ja päästeteede kindlustamine,
3. oluliste elektriliste seadmete funktsiooni tagamine.
OBO süsteemidega saavad projekteerijad ja paigaldajad parimad komponendid oma hoonete terviklikuks tuletõkkeks ning toimetagamiseks.

Tuletõkked

1. Kaitse-eesmärk: tuleleviku piiramine
Tulekahju piiramine teatud kindlatele ehituslõikudele aitab kaitsta teatud aja jooksul ülejäänud hooneosi. See pakub väärtuslikku ajavõitu inimeste evakueerimiseks ja tulekustutusmeetmete rakendamiseks.

OBO tuletõkkesüsteemidel on tuletõkkesiibrid ning nii takistatakse tule ja suitsu kiiret levikut. Tuletõkked on kavandatud erinevate seinatüüpide jaoks ning neist läbijooksvate juhtmete või torude jaoks.
Evakueerimisteede paigaldus

2. Kaitse-eesmärk: evakueerimis- ja päästeteede kindlustamine
Pärast tulekahju tekkimist loeb iga minut. Evakueerimis- ja päästeteed on tulekahju korral hoone kesksed elusooned. Mida kauem saavad inimesed neid kasutada, seda suuremad on võimalused tulest ja ohtliku suitsu käest välja saada.

Evakueerimis- ja päästeteede kindlustamiseks pakub OBO ulatuslikku kontrollitud tulekaitsesüsteemide programmi. Sortiment hõlmab metallist silmusklambreid ja kaabliklambreid, kaablirenne, tuletõkkekanaleid, tuletõkkebandaaže ja palju muud. Evakueerimisteede paigaldus toimub vahelagedest üleval pool.
Elektriliste funktsioonide tagamise süsteemid

3. Kaitse-eesmärk: elektriliste funktsioonide tagamine
Elektriliste seadmete funktsiooni tagamine tähendab seda, et elektrivoogu põlengu ajal ei katkestata. See tähendab: põgenemis- ja evakuatsiooniteed jäävad kasutatavaks. Tähtsad tehnilised seadmed, nagu avariivalgustus, tulekahju-signalisatsioonisüsteemid, suitsuärastus- ja tulekustutusseadmed, töötavad edasi. Mida kauem need süsteemid töötavad, seda suuremad on päästmisvõimalused.

OBO süsteemid taluvad tulekuumust teatud aja vältel, ilma et kaabli funktsionaalsus kannatada saaks. Alates kaablirennist kuni kaabliharukarbini on kõik tooted riiklike ja rahvusvaheliste standardite kohaselt kontrollitud.